Photos Kaikohe Speedway 16th December 2007

                      

Kaikohe Speedway Fun Day 23rd December 2007