Photos Kaikohe Speedway 30th November 2008 page 1

 .