Photos - Kaikohe Speedway 2002

 

Kaikohe Speedway 12th annual Easter Stampede 1996

Kaikohe Speedway 8th annual Easter Stampede 1992