Kaikohe Speedway - Aerial Photo of track taken February 2008