Photos - Kaikohe Speedway 2006, Easter Stampede

   

Photos - Kaikohe Speedway 2005, Easter Stampede